offra

Offer är ett ord som kommer från det latinska språket "sacrificium", som hänvisar till att göra något heligt. Offret har olika användningar, det kan relateras till ett offer eller en hyllning som är förberedd för en gudomlighet, i detta fall kan offret vara mänskligt eller ett djur. På samma sätt symboliserar offret eller det heliga faktum alltid en ansträngning och vilja för att uppnå ett större syfte som man strävar efter.

offra

Offren, i tidigare tider, utfördes vanligtvis genom olika typer av ritualer där djur och olika offer lovades för att hedra sina gudar. Dessa ritualer, när de utfördes genom bränningen av dessa erbjudanden, var populärt som brända erbjudanden.

Mänskligt offer under pre-latinamerikanska tider tros ha varit en religiös metod som genomfördes i samband med vissa kulter från den inhemska befolkningen i Amerika. Närvaron av denna praxis bekämpas av moderna analytiker och etnografer.

Abnegation är en typ av moralisk värdighet som ligger i det spontana offret eller genom vilja från egna intressen, önskningar och till och med av samma liv, till hjälp för andra eller för alla. Det är en typ av altruism som kräver självuppofrelse eller immolation.

Offer kan lovas för en personlig sak och en del av en inhemsk fest, ett allvarligt exempel för att fira ett äktenskap; det kan ha del i ett tabernakel, på begäran av en person eller ett samhälle, eller till och med på begäran av en stad.

Offern kan vara familjens chef, som ett första alternativ, eller en mageiros: en expert som anställts för tillfället, som fungerar som offrare och laga mat samtidigt. I oratorier är prästerna vanligtvis ansvariga för ritualen, det vill säga de som utför offren för offrarnas räkning.

Panateneas i Aten och Jacintias i Sparta, för att ge ett exempel på de mest majestätiska festligheterna i två städer, var platser för slakt av ett stort antal oxar, som var de grupper medborgare som deltog i festivalerna. .

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020