offret

Offret är individen som har drabbats av konsekvenserna av att skada skador, drabbats, antingen fysiskt eller känslomässigt, men denna term, trots att den vanligtvis används för att peka på människor, till exempel när vi hävdar att: María var ett offer av misshandel av José eller Ángel offer för ett rån är det också lämpligt att använda det när ett föremål skadas av en handling som äventyrar dess säkerhet.

offret

Ordet som kommer från det latinska offret hänvisar till den levande varelse (person eller djur) som är avsedd för offret. Men med tiden har denna term blivit mer mångfaldig och fått en mer allmän mening, och det är när offret vanligtvis nämns som den person som skadats av ett annat ämne eller av en force majeure.

Alla människor som utsätts för ett brott är offer för detta faktum, även om de har lidit olika typer av skador. Offret kan ha blivit rånad utan någon fysisk följd (endast pengar eller annan egendom stulits), slagen eller skadad mitt i rånet (knytnäcksstöt, sticksår, skjutskott etc.) eller kan ha dött direkt till följd av I misshandel. I det senare fallet talas det om ett dödligt offer.

Djur kan också bli offer för övergrepp på grund av mänskliga övergrepp, men naturkatastrofer inkluderar en mycket allvarlig orsak till skada, varför många offer genereras och skadar mer än levande varelser, ekosystemet, orsakar stora skador som i vissa fall är irreparabla.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020