om

Termen referent har olika betydelser. En av dem är att hänvisa till något, det vill säga när ett objekt eller en individ är en hänvisning till något eller presenterar en relation med något. På samma sätt hänvisas till när en person, på grund av X-omständigheter, sticker ut i någon aktivitet eller yrke och därför blir den bästa i det han gör och blir ett exempel att följa för dem som utför samma arbete .

Till exempel, när en fotbollsspelare som Messi som utmärkt sig i alla världsmästerskap, hamnar som ett riktmärke i fotbollsporten och ett exempel att följa för de unga som börjar i fotbollsvärlden. Samma sak händer när en författare får många priser för sitt enastående litterära verk, han blir ett riktmärke på det området.

om

När detta begrepp överförs till det dagliga livet, det vill säga i människors sociala relationer, är det vanligt att alla typer av referenser dyker upp, som på något sätt blir guider, som hjälper tillfället att fatta ett beslut, eller vem är inspirerade när de gör något. I detta avseende är föräldrar, lärare och till och med morföräldrar, med vilka relationer vanligtvis upprätthålls fortlöpande, de som tar rollen som referenser som påverkar många av de handlingar som människan utför.

Inom semiotiken är å andra sidan referensen definierad som ett av de element som utgör tecknet, baserat på det specifika och verkliga föremålet, som hänvisning görs till. Till exempel är referensen till "träd" -symbolen ett fysiskt element som består av grenar, löv, bagageutrymme etc.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020