optimism

Termen optimism har sitt ursprung i det latinska "optimus" som betyder "det bästa" . Så dess betydelse är en tendens att förstå och observera verkligheten med en positiv inställning. Inom psykologins område representerar ordet optimism en speciell egenskap hos varje person, och det kommer att bero på externa händelser och hur de tolkas. På detta sätt representeras optimism av en lutning att tro på en framtid. välmående och gynnsam, vilket gör att personen kan motiveras för att möta meningsskiljaktigheter med mod och uthållighet. Personen som agerar med optimism lyckas känna igen och uppskatta det positiva med varje händelse.

optimism

Viss forskning intygar att en optimistisk individ, har bättre humör, är konsekvent och vid god hälsa, varför optimistiska människor lyckas komma ut starka från stressiga situationer. Så optimism bidrar till att uppnå mål och att lyckas med vad som föreslås, genom att överväga att ha en konstant positiv inställning, är det möjligt att stå upp efter en svårighet och därmed kunna studera situationen för en bättre förståelse och förstå den. mest lönsamma .

Optimism är alltid kopplat till hopp, för på samma sätt som optimism, är hopp alltid närvarande i de som tror att det som är planerat eller vad som önskas kommer att hända, trots alla besvär och svårigheter som kanske till och med verkar, många tror att optimism härstammar exakt från utvecklingen eller utvecklingen av den svåra resan, som, när den väl har övervunnits, gör individen modig och passande för att uppnå allt som föreslås, alltid med tanke på positivt mot framtiden.

Rekommenderas

exil
2020
psykiska
2020
intervju
2020