ortofonía

Ordet ortofoni har sitt ursprung från ”ort” ὀρθός som betyder ”rektum” och det grekiska ”phōníā”, φωνή som betyder röst- eller vokalartikulation; vilket tillsammans innebär: modifiering av röstens brister och uttalandet av ett visst språk. Ortofoni är en medicinsk specialitet med en uppsättning förfaranden som syftar till att korrigera brister i artikulering, röst (och ordet i dess ursprung) och andningssättet, som bygger på en hög kunskap om fonetik och fonologi, och av anatomofysiologin (kombination av studier av anatomi, fysiologi och myologi) av de olika organen som deltar i fonation.

ortofonía

Det kan ibland betraktas som en korrigeringskonst för dem som redan har ett större ledande av bra tal och god diktion, som tv-sändare, skådespelare, presentatörer, kommentatorer, underhållare och artister . Det är till och med relaterat till talterapi, eftersom de studerar många liknande aspekter.

Några av de brister som ortofonin korrigerar är: stamningar eller fonationsstörningar, studier av läsning och skrivande och störningar som dyslexi . För experten på denna specialitet måste han utföra vissa övningar som patienten måste upprepa upprepade gånger. På detta sätt hjälper patienten att återställa sina tidigare funktioner eller korrigera den fel han har. "Tillämpad med smidighet enligt reglerna för logik och goda förnuft, det kulminerar i den fullständiga återställningen av det fysiologiska underet som är det mänskliga ordet enligt Parrel"

Rekommenderas

indikator
2020
Fluid Kön
2020
Extremidades
2020