ostentation

Ordet ostentation tjänar till att definiera den attityd som vissa människor antar för att anta sina kvaliteter eller materiella varor som de har och visar offentligt och öppet. När det gäller egenskaperna kan personen visa en begåvad intelligens, en stor figur etc. Medan det gäller den materiella delen kan personen ha en lyxbil, smycken, pengar etc.

ostentation

Då kan man säga att de som gillar att flagga sig själva påverkas av materialism och konsumentism. Denna inställning ses vanligtvis negativt av andra, vilket orsakar ett visst avslag gentemot dem som har för vana att visa upp vad de har.

Den individen som alltid tillbringar sin tid med vad han har, försöker bara söka andras beundran, utan att veta att han med detta beteende också kommer att väcka avund, en ohälsosam känsla som människor upplever när de vill ha det de inte har och som en annan besitter .

Det enda sättet att stoppa detta beteende är att försöka använda sunt förnuft och att vara väldigt försiktig, eftersom den sanna lyckan inte finns i ägodelar, eftersom lycka finns i de minsta sakerna i det dagliga livet

I den pedagogiska aspekten, till exempel, kan en ung person visa upp sina betyg, sin nyligen erhållna examen, sina erkännanden etc. Men du måste också ha ödmjukhet för att känna igen andras prestationer, på det här sättet kommer du att agera med balans och utan att kollegor mår dåligt.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020