överbeläggning

Ordet överbeloppning avser trängsel eller ansamling av människor eller djur på ett ställe och som inte har fysiska dimensioner för att hysa dem. Med andra ord, antalet personer där överstiger den totala kapaciteten i utrymmet och har inte motsvarande säkerhet och hygien .

överbeläggning

Människor som lever i överbelastning påverkas inte bara av besväret med att behöva dela ett mycket litet utrymme och där det är praktiskt taget omöjligt att göra någon rörelse, utan också på grund av detta kommer det att vara praktiskt omöjligt för denna plats att observera hygien. och tillfredsställande säkerhet, som tydligt påverkar människors hälsa, och även i de mest extrema situationer kan det till och med vara risk för liv i överfulla scenarier.

Detta är ett problem som påverkar alla idag, på grund av antalet människor som bor i det, eftersom det finns färre och färre utrymmen att bo. Där detta fenomen är mest uppenbart är i de stora städerna i världen, eftersom det är i dessa som de flesta människor vill bo på grund av sysselsättning, utveckling eller utbildningsmöjligheter som de erbjuder i motsats till andra mindre befolkade platser i världen men med ett underskott när det gäller möjligheter.

Å andra sidan visar sig fattigdom också vara en generator för överbelastningssituationer . Med tanke på brist på ekonomiska resurser, för att de inte kan betala hyran för ett anständigt hem som har flera rum, har de fattiga inget annat val än att bo tillsammans i små hus, och i de mest extrema fall till och med i minimala rum, som de måste dela.

Rekommenderas

cytosol
2020
Kontinuerlig ström
2020
cherub
2020