överflöd

Detta begrepp används för att hänvisa till det eller det som har stor rikedom, alltid med fokus på den materiella aspekten, även om de lämnar åt sidan om de är ekonomiska eller inte. På samma sätt används det vanligtvis för att indikera de egenskaper eller verk som har utvecklats oklanderligt och som kännetecknas av att de är väldigt kompletta när det gäller teorier och tekniker. Kort sagt indikerar det överflöd och resurser.

De som tycker om överdåd kan kallas ”överdådiga”, eftersom de har stor kunskap eller, ja, betydande summor och egendom.

överflöd

Etymologiskt sett kommer detta ord från det latinska "opulentia", som innehåller suffixet "-ia", som skulle hänvisa till en kvalitet. Det är en härledning av ordet "opulentus", som kan översättas som "rik", som består av suffixet av överflöd "-ulentus" och roten "ops", som representerar rikedom. I motsats till detta ord finns det termer som dekadens, knapphet, mjukhet, behov och elände .

Det är vanligt att framför allt inramas i ett ekonomiskt sammanhang, eftersom det är en av de dominerande aspekterna av mänskligt liv . Inte bara hänvisar detta till människor, utan man kan tala om en grupp människor, till exempel en organisation, företag eller företag, samt en nation eller stat .

Ekonomisk välstånd bestäms inte bara av de handlingar som individen eller individerna vidtar för att nå den positionen, utan den serie omständigheter som omger dem, med början med det politiska och ekonomiska system som de verkar i.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020