överskådlighet

Rationalitet är en dygd som finns i alla levande varelser . Det är hon som har att vara att använda sitt förnuft eller sin instinkt för att i en situation avgöra vad som är bäst, vad som är det mest logiska eller vad som passar bäst till hennes behov . Rationalitet tillskrivs vanligtvis människor eftersom vi är den mest utvecklade arten, som kan bygga, utforma och bygga någon struktur endast med den logik som framställs genom dess avancerade sätt att tänka med avseende på andra djur .

överskådlighet

Djur med sin livsstil där deras instinkt är deras uppfattning om den mest naturliga logiken kan emellertid ha rationalitet när de överväger de sätt på vilka de kan attackera ett byte, och leta efter vilket är det mest fördelaktiga för att uppnå sitt mål. Att vara rationalitet då en kvalitet, eftersom det söker det mest fördelaktiga att lösa ett problem, kan vi klassificera arter efter deras förmåga att bättre anpassa sig till en situation. Längst upp i denna klassificering är den utvecklade människan, designer för en värld för sig själv, transformator av den förhistoriska jorden i en modern stad som är perfekt anpassad till hans behov.

Ur sociologisk synvinkel hjälper rationalitet till samexistens och den ständiga relationen mellan individer som utgör samhället, med tanke på att allt som är relaterat till fördrag och kommunikation alltid förväntas vara gynnsamt . Således använder vi rationalitet i varje dag aspekt .

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020