pandering

Etymologiskt härrör ordet lenocinio från det latinska "lenocinĭum", det hänvisar till verkan av hallik och hallikjobbet . Termen lenocinio kan definieras som den åtgärd som utförs när man serverar eller inducerar en kvinna för obscen eller lustig behandling med en man; därför kallar de ofta bordellhus av lenocinio eller tolerans. Då är lenocinio all den aktivitet som bygger på att ingripa så att all dold kärlek eller sexuella relationer är möjliga ; som det bör noteras att denna verksamhet eller handel är en del av korruptionen.

pandering

Lenocinio och prostitution är nära besläktade, prostitution är handlingen att delta i eller genomföra sexuella aktiviteter, och detta består av försäljning av vissa sexuella tjänster i utbyte mot pengar eller någon annan typ av ersättning. Ordet prostitution kommer från det latinska "prostitutĭo" från verbet "prostituere" som betyder "att exponera och sälja varor offentligt", det vill säga att ordet hänvisar till försäljning eller offentlig exponering av något.

Det bör noteras att lenocinio i allmän mening innebär eller förutsätter att man initierar, stimulerar och framkallar med hot, löften eller till och med helt enkelt med ord för att en kvinna ska gå med på att tillfredsställa de mörka sexuella och lustfulla handlingarna hos en viss man. Slutligen kan det bekräftas att lenocinio är den handling genom vilken en man och en kvinna kompisar för syndiga ändamål och däri ligger denna handling som i många länder är sanktionerad och är en olaglig verksamhet. men det tjänar också till att beskriva den person som fungerar som medlare för att denna handling ska äga rum.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020