panopticon

Ordet Panopticon är en neologism skapad av den engelska advokaten Jeremy Bentham (1748-1832). Det är en konstruktion vars design gör det möjligt att observera det från hela den inre ytan från en synvinkel.

panopticon

Skapandet av denna design beror på en brittisk filosof som föreställde sig ett fängelse där alla fångar skulle kunna ligga under vigilantens synfält, utan att fångarna insåg om de tittade på honom.

Benthams ursprungliga panopticon installerar ett torn i centrum av byggnaden så att vaktmästaren kunde observera allt som hände i byggnaden, som är en ringformad plats, där mitt i konstruktionen var en innergård med ett torn i centrum där ringen var uppdelad i små rum som gav inom och utanför och i var och en av dem var målen för konstitutionen, som var ett barn som lär sig att skriva, en arbetare som arbetade, en fånge som försonar för sin skuld och en galning som uppdaterar sina dumheter osv ...

Den franska fysiologen Michel Foucault expanderade från fängelser till andra anläggningar, till exempel skolor eller industrier och blev en kontrollteknik med hänsyn till den panoptiska designen där de hittade en cirkulär konstruktion med en gård, vakttornet och i ringens centrum, som också var uppdelad i celler med utgångar till utsidan och insidan, så att vaktmästaren kan observera olika typer av variationer.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020