Pater Familia

Pater de familia var, i forntida Rom, den personen eller den enskilda som hade makt och juridiska domän i hemmet och för var och en av medlemmarna som utgjorde det . Denna person, nedsänkt i ett patriarkalt samhälle som var mycket typiskt från forntiden, var den som arbetade för att upprätthålla sitt hem och försvara det från vad som var nödvändigt, det vill säga, han var den grundläggande biten som varje familj upprätthöll. Det var han som hade ansvaret att styra det på det lämpligaste sättet enligt hans intressen, men inte bara för familjenheten utan för de kön som de tillhörde och som var släkt med heliga band .

Pater Familia

Familjens far var den figur med den högsta myndigheten i familjen på grund av den beviljade makten kallas "patria potestas", vilket betyder föräldra myndighet, makt som visar att denna karaktär är lagen i familjen och att var och en av medlemmarna är honom hyllningar och lydnad mot hans beslut. föräldramyndigheten ansågs förutom att vara ett lagligt faktum vara heligt av romarna eftersom det, liksom allt i Antikens Rom, var en del av traditionen.

Och delvis var det tack vare detta att pater de familia hade den lagliga makten över alla familjemedlemmar, utöver den makt som var hans enda ekonomiska supporter och representanter inför de olika politiska enheterna i Rom . Men den viktiga lagen i XII-tabletterna tillskrev också paterna kraften i liv eller död eller "vitae necisque potestas", över hans barn, hustru och slavar som var under hans makt.

Rekommenderas

oenophile
2020
Análisis Financiero
2020
systerskap
2020