periodicitet

Periodicitet är ett begrepp som används för att nämna en person eller ett element som kännetecknas av att vara periodiska, det vill säga det element som nämns i meningen är ofta (det har en mycket kontinuerlig repeterbarhet), detta ord kan tillämpas vid alla tillfällen, till exempel : periodiciteten för betalningen i företaget är två veckor, ett annat exempel skulle vara leveransen av morgontidningen har en daglig periodicitet; med andra ord, det används för att definiera den observerade kontinuiteten för en given komponent. Ett av områdena där denna term används är fysiken, där tabellen kallas periodicitet som gör att samma form av en graf kan uppskattas, när specifika intervall är relaterade på den oberoende axeln eller "x" -axeln, det är också känt som en " periodisk funktion ".

periodicitet

När det gäller tryckpressens värld kallas det som en tidning eller publikation med periodicitet, alla tidningar som är i ständigt tryck; tidningar kan ses på ett konkret sätt (på papper), liksom de finns i en digital struktur, detta kännetecknas av att vara ett brett kommunikationsmedel, eftersom det är resultatet av en gemensam ansträngning att skriva och redigera olika artiklar roman om olika ämnen, till exempel: sport, underhållning, ekonomi, politik, evenemang, bland andra. De senaste händelserna i en region sammanställs i en rapport som gör det lätt att komma åt den insamlade informationen. Denna typ av informationsspridning på återkommande eller kontinuerlig basis är den första metoden för massrapportering, det vill säga till ett antal som övervägs befolkningen.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020