perquisite

Ordboken för den spanska kungliga akademin definierar ordet obvention som nyttan, fast eller tillfällig, bortsett från den lön som en individ åtnjuter, tack vare en viss aktivitet. Detta ord, invändning, kommer från det latinska "obvent "o" . En invändning är en bonus eller ersättning, som kan vara permanent eller sporadisk ges till en person eller ett ämne, utöver deras fasta eller stabila lön, på grund av deras bra arbete och utmärkta resultat i sin ledning, när de tillhandahåller sina tjänster till en enhet eller organisation.

perquisite

Ordet obvention används också för att hänvisa till den kyrkliga skatten eller hyllningen, det är en hyllning skapad för de skattebetalare som vill ekonomiskt stödja kyrkan . Då är det viktigt att lyfta fram att det i Europa finns en unik åtskillnad mellan kyrka och stat på grund av finansieringen av den religiösa organisationen, de är i en lång debatt som inte verkar ta slut och varje år intensifieras när det är dags för en sådan uppfinning .

På denna kontinent finns det två former av finansiering för religiösa valörer, den direkta, som säger att det är staten eller regeringen själv, som stöder de olika religionerna genom en budgettjänst, främst de med den längsta traditionen och sociala rötter. Såsom är fallet för många i de östliga länderna, bland dem, Belgien, Grekland och Luxemburg. Detta system inkluderar också skattefördelningen, som sker i fallet med Spanien och den katolska kyrkan. Och slutligen indirekt finansiering, att de vanligaste systemen för denna finansiering är skatteförmåner och undantag.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020