Personlig identitet

Personlig identitet är den individuella uppfattningen som en person har om sig själv ; det är det nuvarande medvetandet. Det är en serie data som förvärvas under hela livet och som kan utforma beteendemönster och personlighet. Dess utveckling börjar när barnet, redan medvetet om både andras närvaro och hans närvaro i världen, steg för steg bearbetar den roll det representerar för samhället.

Personlig identitet

I en stor del av världen anses det att spädbarn bör stanna kvar i en miljö fri från omoraliska handlingar eller betydande brister, eftersom detta skulle förhindra utvecklingen av en medborgare som kan skada andra och sig själv. Hur en individ ser ut ur ett intimt perspektiv är kanske ett av de viktigaste elementen i personlighet. Det är en mycket viktig förmåga till social integration, eftersom en människa utan dess närvaro inte skulle identifiera sig med vissa smaker eller beteenden, små detaljer som definierar om han lyckas gå med i en grupp. De ideologier som observerats från barndomen, tillsammans med miljön, samarbetar för att befästa den vision som världen kommer att uppskattas med.

Förutom personligt fokus, att tillhöra ett samhälle och komma överens med de idéer som det bekänner, kan det tyder på ett starkt inflytande på identiteten. Nationalitet, språk, sociala stam eller traditioner påverkar beteendet avsevärt genom att kontinuerligt överföra hur man tillhör dessa. På samma sätt hjälper namn och ålder till att skapa en känsla av individualitet .

Rekommenderas

Kvadrafoniskt system
2020
konceptualisera
2020
perturbation
2020