Personliga värden

Personliga värden är de normer som fastställs inom var och en av de människor som driver dem att leva bra för att bli bättre varje dag, dessa värden förändras beroende på personen och kan inkludera många saker som religion, moral och etik som spelar en viktig roll i personliga värden.

Personliga värden

De flesta människor ser "dödar inte" som en del av sina personliga värden eftersom det inte bara är deras etablerade etik att ta livet av en annan person som är de som anser att detta värde är en princip i etiken som är en av de fysiologiska grenarna som behandlar den rationella studien av moral, dygd, plikt, lycka och gott liv .

Men denna princip måste undervisas med stor omsorg för varje generation, eftersom människan är en vild varelse och att ta livet av en annan person kan vara fördelaktigt i många fall för att uppnå personliga fördelar.

alla personliga värden är verktyg för att få personen att må bra om sitt beteende, men i etik och värderingar är det en obligatorisk reflektion som är kopplad i människans liv, oavsett vilket yrke han har som, konst eller den handel där människor arbetar. Men personen som begår en våldsam handling använder en uppsättning olika värden för sitt liv .

Dessa värden har varit en del av den allmänna normen för deras attityder, förmågor, slaveri, rasism etc.

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020