perspektiv

Ur ett konstnärligt sammanhang är perspektiv en teknik som ansvarar för att projicera tredimensionella objekt på en plan yta för att återskapa den relativa platsen och djupet för dessa objekt. Perspektivet började användas konstant sedan renässansen, eftersom figurerna vid den tiden representerades på ett platt sätt.

I målning och teckning användes det för att försöka få utrymmet som presenteras att uppfattas på ett mer verkligt tredimensionellt sätt, även när objektet ritas på en plan yta. Denna konst över tid utvecklades tack vare hjälp av andra vetenskaper som geometri, matematik och optik.

perspektiv

För närvarande är framstegen som denna teknik har haft enorma, särskilt med uppkomsten av 3D- program.

Men perspektivet kan också definieras utifrån idéernas sammanhang. I detta fall är perspektivet en persons syn på en specifik situation.

Människor har förmågan att se världen annorlunda, men detta kan ändras. Med andra ord kan en person ha en åsikt om ett ämne och nästa dag ändra synvinkel. Erfarenheten från elementen, som kan förändra idéer, är orsakerna till att ett ämne förändrar sitt sätt att tänka och förstå miljön.

Det är viktigt att notera att utsikterna kommer att visa hur personen, beroende på var han fokuserar sin uppmärksamhet, kan se en eller annan sak annorlunda. Till exempel, när man inleder en kärleksförhållande, är det normalt, särskilt hos kvinnor, att deras perspektiv på mannen kanaliseras mot de positiva aspekterna av honom och lämnar sina brister åt sidan eftersom han då inte ser dem.

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020