perturbation

Termen används för förändring av den naturliga ordningen för en cykel, organism eller miljö. Det kommer från det latinska "perturbatio", som i sin tur kommer från "perturbatus", vilket betyder förändring. Det bör noteras att det tillämpas i olika situationer, även om alla tar hänsyn till ändringar som huvudpoängen. Ett exempel är den mentala störningen som kan uppstå till följd av en traumatisk händelse som lämnar djup betydelse hos individen som upplevde det, till exempel en trafikolycka, och som kan utlösa mental sjukdom.

perturbation

De kan också uppstå vid överföringar, eftersom kvaliteten på de skickade signalerna inte kommer att vara densamma som de som erhållits på grund av förändringar i brus, såväl som fördröjning och dämpningsförvrängning och dämpningsförvrängning . I astronomi riktas betydelsen mer mot de rörelser som en stjärna gör i sin bana; I de flesta fall beror rörelsen på planetens position som lockar kroppen och får den att röra sig. På samma sätt kan kommunikationen också få störningar, såsom förändring av skrifterna, sammanhanget och krafterna att överföra det.

Naturen kan alltid förändras, därför finns det inom de olika typerna av störningar sådana av den antropiska typen, som är relaterade till naturfenomen som skogsbränder, jordbävningar, jordskred, orkaner och andra. Inom geologi är störningar kopplade till modifieringen av fluvialavlagringar, förutom omvandlingen av jord på grund av fuktighet. Det finns också störningar i vissa miljöer, till exempel förändring av allmän ordning eller utförande av olagliga handlingar i öppna utrymmen .

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020