plats

Rymden, en term härledd från det latinska "Spatium", används för att beskriva platsen där materialet finns. Varje objekt som upptar en yta förstås som materia. För att studera detta koncept kommer vi att se det från makro till mikro.

plats

Som rymd känner vi universums enorma omfattning, den oändliga platsen där planeterna inkluderar jorden med dess respektive satellit. Vetenskapliga studier visar att detta utrymme är oändligt och att det skapades av en explosion som kom ut från ingenstans kallas Big Bang . Galaxen, som vi också känner den, ser vi som ett helt mörkt plan där endast stjärnor och planeter långt från jorden blinkar med sitt eget ljus eller upplyst av solar.

Tillämpningen av termen rymden är mycket mångfaldig, den kan användas för att indikera vilken plats som helst så länge den kan uppfattas av sinnena och innehåller materia. På en tidslinje är utrymmet det intervallet som genereras mellan två ögonblick, "Bilbanan varar under en period av cirka två timmar . " När det gäller geografi eller plats är rymden det som härrör från att mäta avståndet eller kapaciteten på en yta, "Detta utrymme räcker för att bygga huset", när vi refererar till volymen "Utrymmet inuti denna behållare är 3 liter ".

Som du kan se, det som definierar rymden är dess existens, oavsett vilken enhet den är representerad i, vilket kan vara volym, area, vikt eller tid.

Rekommenderas

överkänslighet
2020
gjorden
2020
Social lagstiftning
2020