präster

Det är gruppen medlemmar i en kyrka som har befogenhet att officiera ritningarna om samma och är i vilken position som helst i dess hierarki . I de kristna kyrkorna har prästerna sitt ursprung i apostlarna och i de "sjuttio som Kristus utser" för att bära sina läror "i varje stad och på alla platser" (Luk. 10, 1). Dessa mans arbete var det som nu beskrivs som missionär: de var både evangelister och lärare. När kyrkan växte infördes en hierarki eller stratifierade kategorier av biskopar och mindre präster . Enligt lokala förhållanden var det nödvändigt att upprätta andra hierarkiska rangordningar som ärkebiskop och ärkedeacon, som övervakade församlingens prästerskap, eller en grupp präster och medlemmar av det kyrkliga samhället i en församling.

präster

Prästerskapen i en religiös ordning som lever i samhället kallas regelbundna prästerskap . Den sekulära prästerskapet är å andra sidan en rent kristen-katolsk benämning och definierar gruppen präster som är direkt beroende av en bispedisk biskop och som utför sitt arbete i och för de troendes samhälle.

Bland protestanter kan prästmannen rutinmässigt betraktas som en minister eller pastor. Kläder, som kännetecknar funktionella funktioner, skiljer sig från ett religiöst benämning till ett annat.

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020