principen

Det hänvisar till en lag eller regel, som verkställs, som måste regleras för att uppnå ett syfte i ordning; detta är en följd av något. Där naturliga lagar, till exempel talar om fysiska principer, som på andra områden, är existensen av principen nödvändig som måste uppfyllas eller är resultatet av olika fakta. Lagligt sett definierar den spanska språkakademin det på flera sätt: en bas, en grund, ett ursprung, en grundläggande orsak till något eller något, det första ögonblicket att vara, livets existens, en guide, mellan andra.

principen

Konceptet som kan förstås, som en disciplin, är reflektionen eller primordialt kännetecken för ett system, vilket antas, utan vilket det inte är möjligt att främja, arbeta, leva, förstå ett specifikt system. Ordet kommer från forntida latinska, Principium, som i dess etymologi av ordet är det som tas först. Relaterat är också principen med moral och goda sed, hos en person, grupp eller samhälle, som i religionen är baserad på detta för en moral full av ära; eftersom en dubbel moral eller en tveksam moral är inte på grundvalen av ärliga principer, när den är etablerad som ett individuellt samvete, vilket leder till en etik om tvångsvärden för vad man har eller borde göra som korrekt. Principen om användbarhet tas som en anledning till åtgärder för ett slut, för att uppnå de mål som måste utövas för att nå ett önskat mål.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020