Privat företag

Det är de organisationer som tillhör privata investerare, i allmänhet överensstämmer dessa organisationer av en uppsättning partners, även om det finns fall där företagets totala ägande är en enda investerare. Dessa företag är i allmänhet den grundläggande pelaren i ett lands ekonomi och arbetar parallellt med statliga (offentliga) företag.

Privat företag

Det finns flera typer av privata företag bland vilka vi hittar ensamföretag, dessa ägs av en enda aktieägare, därför kommer detta att vara den enda person som ansvarar för att svara för de skulder som förvärvats från ditt företag. Föreningar är en annan typ, som kännetecknas av att den bildas av samhället mellan två eller flera människor och som en konsekvens av detta är alla medlemmar ansvariga för organisationens skulder. Företaget är en juridisk person, skapad av fysiska personer för att utföra en viss aktivitet, de har olika privilegier och ansvar än sina aktieägare.

Dessa företag är av stor betydelse för utvecklingen av ett land, det beror på att dessa organisationer genererar inkomster till staten genom skatter, som beräknas utifrån de inkomster som företaget får när de säljer sina produkter i marknaden. Genom historien har dessa företag kommit att expandera till de olika marknaderna i ekonomin, såsom serviceområdet (gas, transport, el), detta är i vissa fall vanligtvis kontraproduktivt, eftersom kostnaderna för de olika tjänsterna vanligtvis är öka eftersom de, till skillnad från offentliga företag, bara söker ekonomisk nytta.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020