punktlighet

Ordet punktlighet härrör från ordet punkt, och detta i sin tur kommer från det latinska "punctum" som betyder "litet märke eller direkt" . För att tala om punktlighet är det nödvändigt att indikera att det mäts över tiden och detta i sin tur med ett instrument, klockan . Punktlighet är den förmåga eller attityd som är karakteristisk för en ansvarig person (i termer av tid refererar) när du utför en uppgift, som utför den i den tid som tidigare har tagits upp .

punktlighet

Det faktum att vara en punktlig person betyder att du har fördelen att ha en kronologisk samordning under kontroll för att kunna utföra de uppgifter som du har velat utföra under den fastställda perioden. Exempel " läraren indikerade den första klassdagen att det är nödvändigt att vara punktlig vid tidpunkten för inträde ", " Jose är väldigt sent när det kommer till jobbet, chefen kommer att hamna skjuta upp honom ."

Punktlighet avser inte bara att avsluta ett tidigare planerat jobb i tid, utan hänvisar också till att anlända till en plats vid förutbestämd tid, till exempel om du har ett möte kommer det att lämna mycket att önska från en person om du är sen . Vid många tillfällen ses punktlighet och uppskattas som ett etiskt och moraliskt värde, så samtidigt betraktas det faktum att ha punktvärdets antivärde som en brist på respekt (gentemot den person som förväntas), i samhällen Modern tidshantering måste vara en kvalitet av relevans.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020