ränta

Etymologiskt kommer ordet intresse från det latinska uttrycket "intresse" och är relaterat till vad som finns bland människor, lockar dem, fängslar dem så att det finns en lutning mot dem.

ränta

reklam

Många gånger hänför sig människor till andra genom ett visst intresse, när man letar efter någon personlig fördel kan intresset föds hos människor när något kan orsaka en nytta, nyfikenhet, lärande, när en person tittar på en film eller läser En bok beror på att den är av intresse för dig, eftersom ämnet som behandlas i dem är aktuella ämnen eller som på något sätt påverkar ditt personliga och sociala liv.

Inom området ekonomi avser ränta ett index som används för att mäta lönsamheten för investeringar eller banksparande. Beroende på det belopp som investerats eller sparats, kommer räntan att visa vilken procentsats som kommer att erhållas som en förmån, om räntan är relaterad till ett förvärvat lån, i detta fall kommer det att ange den procentsats som måste betalas. Det finns två typer av ränta: fast ränta, som är den som används i de olika finansiella transaktionerna, denna typ av ränta innebär beräkning av en enda procentsats på kapitalet under hela lånets eller depositionens löptid.

Variabel ränta, är den som beräknas på kapitalet och som varierar eller ändras under tiden, denna ränteklass tillämpas i varje tidsperiod och består av två siffror, som är resultatet av tillägget av båda : ett referensindex och ett differentiellt procenttal.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020