recitera

Det kallas recitera handlingen av, högt, vocalizing ett tal eller bön . På samma sätt kallas detta för serier av vers eller fragment av en text, som tidigare har lagts in, högt. Det är vanligt att alla typer av texter reciteras; från böcker till skrifter av den strengaste vetenskapliga rigor. Det är emellertid mycket vanligare att termen är relaterad till deklamationen av ett poetiskt verk, eftersom det är ett där recittern lägger till en serie ornament till hans attityd och röst för att förbättra skönheten i verserna han släpper.

recitera

I allmänhet, när någon text reciteras, kommer inställningen och hållningen som bibehålls under talet att bero på sammanhanget . I en viss dynamik krävs det att den som styr handlingen (kallas "talare") står, så att han kan röra sig runt scenen eller scenen där han befinner sig, vilket gör att han kan empati mycket bättre med allmänheten; i andra kan de sitta och förklara de punkter som motsvarar dem. Dessutom blir den typ av text som du reciterar också viktig. emellertid kräver alltid en liten dos av teatraliteten att recitera en viss text.

Det är viktigt att nämna att det på grund av konceptets likhet är lätt att förväxla reciteringen med citatet, även om det senare endast är en fras som tas från en bok. När man fortsätter att recitera en dikt är det viktigt att talaren tar hand om estetiken i sin presentation : från nyanserna av sin röst, till de olika gesterna de utför. Dessa element kan överföra olika känslor till allmänheten, förutom att tillhandahålla rätt miljö som fragmentet kräver.

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020