redaction

Ordet Utkast kommer från den latinska termen « Redactĭo », som hänvisar till handlingen och effekten av att skriva som betyder att skriva någon situation, händelse eller förklaring, tidigare tänkt. Skrivandet antar en viktig kunskap för att skapa former och betydelser som ger sammanhållning och textlig sammanhållning till det som skrivs, eftersom ordningen på orden kan ändra textens vinkel och kan tolkas fel, det är viktigt att redaktören organiserar mentalt de idéer du vill fånga på papper. När idéplanen är organiserad i sinnet är nästa steg att definiera vilka som är huvudidéerna och de sekundära idéerna så att författningens sundhet inte påverkas av bristen på idéer som i sin tur inte tillåter rätt tolkning av textämnet.

redaction

Även om det är vanligt att relatera skrivande till konstnärlig litteratur, förutsätter varje handling där ord skrivs och ges mening och orientering att skrivmetoder används. Dess betydelse på latin är att ordna, organisera, så att skriva kan definieras som handlingen att ordna ord, tankar eller erfarenheter, för att tolkas korrekt av alla som läser dem.

Writing hänvisar också till den fysiska platsen där journalisten, författaren eller redaktören kommer att skriva, det är grenen för tidningen där redaktören t ex skriver sina anteckningar. Även termen Skrivning används för att namnge gruppen / teamet av redaktörer som ansvarar för distributionen av information i tryck.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020