region

Varje nation delar olika egenskaper: befolkning, politiskt system, ekonomi, historia och kultur. Således kan varje land skiljas från ett annat med hänsyn till dessutom andra faktorer, till exempel den sociala aspekten. Det bör noteras att det på samma sätt finns tullar som inte bara finns i ett specifikt land, utan i en stor del av kontinenten där den ligger. En metod har emellertid visat sig för att gruppera befolkningen, enligt något mer specifika seder, liknande ekonomiska och arbetsmässiga metoder, utöver identiska naturliga miljöer, med en dimension som kan variera.

region

Tidigare var användningen av termen inriktad på åtskillnad mellan territorier som var mycket nära gränserna med andra länder, vilket betyder att det gavs från den ursprungliga funktionen av ordet " varumärke ", som används för att hänvisa till gränserna territoriellt . Fram till 1780 fortsatte denna praxis, därför, utgåvan av ordboken för Royal Spanish Academy för det året, definierade regionen som "territorium som inkluderar en stad med alla dess omgivningar". Det har emellertid inte varit möjligt att helt definiera vad en region är, och det har inte heller varit möjligt att införa en allmän idé om dess användning.

Idag framkallas regionerna främst för att gruppera vissa samhällen som har vissa tillhörigheter, vare sig de är inom jordbruks-, historiska eller tjänstefält. Det är värt att notera de naturliga regionerna, som inte bestäms av motsvarande administrativa avdelningar, utan av de omgivande miljöernas egenskaper (hydrografi, lättnad, geologi). Förutom de traditionella har länen också använts för att gruppera vissa inhemska etniska grupper eller, till och med, rättsliga grupper.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020