rekord

Enligt dess etymologi kommer detta begrepp från flertalsformen av det latinska verbet "Agere" (att göra) och hänvisar till "handlingarna" . Protokoll är de dokument som har gjorts under ett möte eller församling och som är skrivna av någon som var närvarande vid mötet och där alla överenskommelser och slutsatser som diskuterats under det återspeglas.

rekord

Utarbetandet av en post gör det möjligt för det hållna mötet att vara giltigt, och om ärendet uppstår kan det tjäna som bevis om några olägenheter uppstår.

I en rapport kan allt som sägs i ett möte, resultaten från vissa tävlingar, val etc. också beskrivas, liksom studentklass, lottoresultat, firandet av ett bröllop, bland andra. En post måste vanligtvis alltid innehålla datum, plats och tid det gjordes, samt en kort introduktion till skälet för att utföra det. I allmänhet lagras eller registreras dessa i en minutbok, där alla protokoll gjorts under en viss period, och kronologiskt, med hänsyn till att alla dess sidor måste numreras för att hålla ordningen.

När mötet är över och protokollet är över, ger alla deltagare klarsignalen för allt som anges i protokollet och fortsätter att underteckna det, var och en av deltagarna måste underteckna och därmed lämna en certifiering för deras ingripande och acceptans av allt skrivet i det.

Rekommenderas

fotonoticia
2020
bambu
2020
Tyngdlyftning
2020