resignification

Det används som ett sätt att flytta eller omorientera betydelsen av något vars mening har fått nya egenskaper i ett givet sammanhang även utanför sig själv. Till exempel och utan tvekan behandlas frågan om identitet genom detta. Traditioner kan genomgå en process för avsked för ett ämne eller en social grupp, för att nämna ett exempel: processionen av Divina Pastora i staden Barquisimeto i Lara-staten i Venezuela, som traditionen för de religiösa, antas i en mening annorlunda eller bred.

resignification

På samma sätt ser vi de olika kulturerna som genom åren har tagit nya begrepp eller har blivit avsedda av deras huvudpersoner, för att nämna en av dem, den inhemska. Men det är inte bara på kulturnivå att man kan tala om avgång, eftersom reformerna, de nya paradigmerna eller planerna dyker upp i våra liv dagligen och att de är grundläggande för de nya förvaltningsstrategierna och därigenom uppnår en konceptualisering av en ny ideologi.

För arkitekter är avgång att läsa om en betydelse i en försämrad byggnad som gör att de kan återställa eller omstrukturera en fasad under ett nytt koncept. För närvarande tillämpas avgång i stor utsträckning eftersom olika scenarier presenteras på det politiska, ekonomiska, sociala och idrottsliga området, bland annat där nya föreställningar, idéer eller förslag som uppstår från tankar ges och därmed redogör för att Kunskap har sina egna betydelser, vilket gör det möjligt att berika och utveckla nya utmaningar, uppgifter och förslag inom kunskapsområdet.

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020