resultera

Resultatet är känt för att vara ett effektnamn som bildas från verbets partikel för att resultera och detta i sin tur kommer från det latinska resultatet (hoppa tillbaka, studsa, återlämnas, etc.). Kort sagt, när vi talar om ett resultat, är det bara en effekt eller konsekvensen av ett faktum.

resultera

Enligt ordboken för Royal Spanish Academy avser definitionen av resultat effekten, konsekvensen eller avslutningen av en handling, en process, en beräkning, etc.; sak eller sätt på vilket något slutar: resultatet av ett experiment, resultatet av tryck, resultatet av ett beteende, resultatet av en subtraktion, resultatet av ett spel, bland andra exempel.

Även om de tillämpas i olika sammanhang som inte är relaterade till varandra, såsom medicin, sport och undervisning, bland andra; termen resultat hänvisar alltid till samma sak, oavsett vilken typ av omfattning det ses och innebär att man får ett svar, som naturligtvis i vissa fall helt enkelt kommer att vara siffror och i andra fall bara kan vara ord, som att vara positiva eller negativa. I det specifika fallet av medicin, till exempel, när läkaren måste fastställa om vi är smittade av ett virus eller en sjukdom, i allmänhet, får han oss att underkasta oss någon medicinsk analys som senare, och på grund av dess resultat, negativ eller positiv, kommer att göra det möjligt för honom att bestämma tillstånd och med detta i handen den bästa behandlingen för att övervinna nämnda tillstånd

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020