Roi

Termen Roi representerar akronymen på engelska för "avkastning på investering" eller avkastning på investering, definieras som den finansiella principen som kontrasterar den erhållna vinsten i förhållande till den gjorda investeringen, det vill säga som representerar en analysmekanism, från ekonomisk synvinkel på företagets, projektets eller verksamhetens resultat. För att beräkna det kan olika definitioner av vinster tillåtas i telleren; till exempel nettovinst efter skatt, vinst före skatt (BAI) eller vinst före ränta och skatt, medan medel för att uppnå dessa mål måste placeras i nämnaren.

Roi

Formeln för beräkning av Roi är följande:

ROI = (BAI / genomsnittlig tillgång) * 100

Som ni ser är detta en enkel resonemang, men deras beräkningar kan vara lite komplicerade när man jämför ett företags resultat med balansräkningen.

Som ett exempel, om ett företag har en genomsnittlig tillgång på $ 50 000 och gör en vinst på $ 5 000; det skulle ha en Roi på 10%. Från detta exempel kan man se att ju Roi är större, desto mer lönsamt kommer företaget att vara, eftersom det kommer att ha en betydande ekonomisk vinst.

Det är viktigt att lyfta fram Rois vikt i tider med ekonomisk kris, eftersom det gör det möjligt för den framtida investeraren att kunna avgöra om deras pengar investeras väl .

För närvarande används Roi i stor utsträckning i investeringar i reklamkampanjer, eftersom det gör det möjligt att ekonomiskt kvantifiera produktiviteten för reklamkampanjer, det vill säga den återspeglar i detalj den vinst som genereras i försäljningen av investeringen som görs av reklamkoncept. I det här fallet, för att beräkna Roi, måste försäljning och kostnader mätas baserat på en förfluten tid och allokering av trafikkällor.

För närvarande finns det verktyg som underlättar denna typ av beräkning, till exempel finns det Google Adwords och Analytics, som underlättar utvinning av information för senare beräkning.

Tack vare beräkningen av Roi kommer företag att kunna fatta bättre beslut när de investerar i en reklamkampanj, vilket gör att de kan optimera sin budget.

Rekommenderas

fantasi
2020
Mänskligt kapital
2020
Gay
2020