ROM-minne

Termen ROM är en förkortning för "läsbart minne" vilket betyder " läsminne ". ROM är en enhet där du kan lagra digital information som används i datorer och elektroniska enheter som kan ha en. I denna klass av lagringsenhet läses endast informationen, inte skrivningen. Det är den vanliga användaren som inte kan skriva till det här minnet eftersom en av de data som lagras där är mjukvaran som tillhör varje speciell hårdvara, den här applikationen kallas firmware, som mestadels körs när datorn startar och så vidare. viktiga data lagras i den så att datorn kan ha en effektiv funktion, därför kan tillverkaren ändra innehållet i detta minne, eftersom det inte är en enkel uppgift att utföra.

ROM-minne

Informationen som är infogad i ROM-minnet förstörs eller modifieras inte, den förblir lagrad där, även om det fanns ett avbrott i elektrisk ström, så det sägs att det inte spelar någon roll om det finns en energikälla som matar den, denna information kommer alltid att förbli där På grund av detta kallas det också icke-flyktigt minne.

Förutom att vara ansvarig för att ha innehållet i programmen som använder varje hårdvara eller kringutrustning, både input och output, i händelse av att det inte finns någon anslutning till någon av dem av primär betydelse, kommer det att visa ett felmeddelande, ROM-minne utför också uppgiften att starta operativsystemet som datorn fungerar med.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020