Romansk konst

Romansk konst definieras som alla de konstnärliga verk som gjorts i länder som tillhör Västeuropa under en period mellan 11 och 12-talet och en del av 1200-talet. Denna typ av konst kännetecknas av att fokuseras på spiritualitet, detta beror på att romansk konst vanligtvis smälter in element som tillhör olika kulturer, såsom germanska, romerska, bysantinska, arabiska, bland andra, som hade använts oberoende under medeltiden. I länder som Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike uppstod denna typ av konst nästan samtidigt och antog sina egna särdrag i var och en av dem men var och en med gemensamma element, vilket gjorde att alla dessa konstprover kan inkluderas i en enda karaktär universell.

Romansk konst

Denna form av konstnärligt uttryck baseras på urvalet av stor mångfald där olika tillvägagångssätt för kristen konst och dess olika variationer som utvecklats under medeltiden smälter samman, exempel är den romerska, byzantinska, pre-romanska, arabiska Germanic bland andra. Från en slags sammansmältning mellan dem uppstod ett slags uttryck med element som är kongruenta och specifika, något som återspeglades i de olika konstnärliga tillvägagångssätten, vare sig det är arkitektoniskt, skulpturellt, måleri etc.

Utan tvekan är romansk konst ansvaret för flera föregång av historisk betydelse, bland vilka det är möjligt att lyfta fram det inflytande som vissa religiösa organisationer hade på befolkningen tack vare de nya reformerna, ett exempel på det som utfördes av benediktinerklosteret i Cluny, vilket skulle hamna ut till resten av Europa . Å andra sidan, med avseende på byggnaderna, de flesta av dem togs i drift tack vare samarbetet mellan adelsmedlemmarna, utöver skatter på bönderna, vilket skulle bidra till att öka kyrkans tillgångar och i sin tur dess materiell och ekonomisk makt samtidigt som folken sökte andlig frälsning.

Stilen för romanska konstruktioner var mycket karakteristisk, vilket kan ses påvisas i den fasthet med vilken de kommer att bygga sina byggnader, deras väggar var i allmänhet tjocka, eftersom de var tvungna att stödja konstruktionens vikt, utöver detta är det vanligt att observera i denna typ av byggnader den halvcirkelformade bågen.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020