sammanhang

Ordet kontext hänvisar till alla de element som är runt och involverade i olika händelser eller situationer, både symboliskt och fysiskt, detta utgör grunden för att uppnå tolkning, samt förståelse av ett faktum om det levs eller jag sa; ett exempel på situationer där sammanhanget (miljön) är allvarligt material, "flickan sprang in i skogen och medan hon letade efter henne gömde hon sig bakom träden", istället när man tolkade ett symboliskt sammanhang kunde ett exempel som detta ges " Hans sociala miljö bestod av homofober, därför dödades döden innan han antog sin homosexualitet.

sammanhang

Som det har observerats, formuleras sammanhanget av olika variabler, t.ex. utrymme och tid för händelsen, vilket är ett viktigt faktum för att uppnå förståelse för det mottagna meddelandet, till exempel om du läser ett brev som säger "Laura dog" person presenterar mycket förvirring och misslyckas med att förstå meddelandet omedelbart, nu om situationen förklaras skulle brevet skrivas på detta sätt "Laura dog i en olycka, natten innan hon drack och fyllde körning", med en Förklaring om miljön för den handling som begås utvidgar meddelandets förståelse .

Enligt litteraturen kan sammanhanget klassificeras i: språklig kontext, som är involverat i tillverkningssteget i en berättelse eller ett budskap, vilket underlättar förståelsen av texten; å andra sidan, platsen, de inblandade personerna och den fullständiga posten där hela texten är skriven betraktas som ett extralinguistic sammanhang.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020