SAP

SAP är ett system med applikationer och produkter i databehandling som beskriver empiriska fakta, händelser och enheter som hanterar på ett integrerat sätt "on-line" alla funktionella områden i ett företag som identifierar ett datorsystemföretag. Baserat i Tyskland, marknaden för datasystem med en produkt som produceras på informationssystemmarknaden med en produkt som heter SAP R / 2, föregångare till SAP R / 3, som är det integrerade systemet där information lagras.

SAP

SAP arbetar inom programvarusektorn för affärsresursplanering eller ERP betyder planering av affärsresurser som gör det möjligt att integrera verksamheten i ett företag som har att göra med produktion som är indelad i tre områden som är logistik, lager, frakt och redovisning eftersom det fungerar som ett integrerat system .

SAP-företaget grundades 1972 i ”Tyskland” och är den första leverantören av programvaruapplikationer i världen, och det kommersialiseras också med en uppsättning applikationer och program för integrerade lösningar från SAP-företag .

SAP ägnades åt programvara för applikationer, som är ett datorprogram som är utformat som ett affärsverktyg för att utveckla ett unikt sätt att förstå utmaningarna i implementeringen av tekniska lösningar för affärsanvändare, förutom att utveckla programvaran som är Generisk term tillämpas på de icke-fysiska komponenterna i ett datorsystem som kan hjälpa företag att integrera affärsprocesser där det hjälper alla företag att arbeta ordentligt .

Rekommenderas

överkänslighet
2020
gjorden
2020
Social lagstiftning
2020