schema

Ordet diagram härstammar från det latinska "diagrammet" och kommer från det grekiska "διάγραμμα", det betyder "grafisk design eller representation", i spanska Royal Academy definierar de diagram som "geometrisk ritning som hjälper till att manifestera ett förslag, lösa ett problem eller representera en grafisk form i lagen om modifiering av ett fenomen ” eller ” ritning där länkarna mellan olika delar av ett set eller system visas ” . Diagrammet är en geometrisk ritning, eftersom det är en gren av matematik som ansvarar för att studera egenskaperna hos figurer i planet eller rymden, såsom linjer, polytopo-punkter, paralleller, kurvor, bland andra.

schema

Detta används framför allt inom vetenskap, utbildning och kommunikation, där det finns en grafisk representation av ett förslag till lösning av ett problem, kopplingarna mellan olika delar eller element i en grupp, system eller stabilitet. i omvandlingen av ett fenomen som möjliggör etablering av någon slags lag.

Vissa typer av diagram representerar numeriska data som är de som beror på de specifika omständigheter som det används i någon typ av schema, där det är den mentala eller symboliska representationen av ett materiellt, immateriellt eller utvecklingselement där de förekommer Kopplade logiskt de väsentliga linjerna eller funktionerna .

Andra diagram deltar i den visuella illustrationen av en ritning eller bild som dekorerar och identifierar texten i en bok, som använder olika resurser som flödesschemat, tankekartan, begreppskartan, bland andra .

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020