segment

Segment är var och en av de delar eller divisioner som är gjorda av en sak. Till exempel är ett marknadssegment en grupp av element i det med liknande egenskaper. I geometri är ett segment den del av linjen som avgränsas av två punkter (segmentets ändar). Det är känt som ett cirkulärt segment till ytan begränsad av en kurvbåge och ackordet som subventionerar det. Det gäller också utrymme begränsat av en krökt yta och ett korsande plan; Om ytan är sfären är det ett segment som kallas ett sfäriskt segment eller en sfärisk keps.

segment

Vid beräkning är ett segment den del av en digital datorutine som är tillräckligt kort för att lagras fullständigt i internminnet, och innehåller den kod som krävs för att automatiskt välja och ange andra segment i rutinen.

Även känt som ett segment är metallringen som är belägen på kolvens periferi som passar den till cylindern.

Slutligen används också segment för att beteckna de delar som upprepas i vissa djur med bilateral symmetri.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020