Sexuell identitet

En persons sexuella identitet är relaterad till den uppfattning som varje individ har om sig själv, om sin kropp och de fysiska egenskaperna som han presenterar, men denna uppfattning kan eller inte motsvarar det kön som bestäms vid födseln, i allmänhet om personen är född med kvinnliga könsorgan anses då vara en kvinna, om den tvärtom är född med manliga könsorgan, betraktas den som en manlig .

Sexuell identitet

Sexuell identitet är kopplad till kön, vare sig det är feminint eller manligt, det vill säga de två mest typiska och vanliga könen i ett samhälle. Skapandet av sexuell identitet är en komplicerad procedur som börjar under graviditeten, och som representerar ett element av avgörande betydelse under graviditeten. Traditionellt tenderar samhällen att betygsätta varje individ efter bilden av deras könsorgan. Om en person klassificeras socialt som en kvinnlig sexuell identitet men hans könsorgan är manlig, kommer denna person att börja drabbas av en oenighet med den könsrepresentation som han tilldelats.

En av de olika formerna av sexuell identitet är Transexualitet, som är att en individ tar hänsyn till att hans yttre könsorgan inte sammanfaller med vad han verkligen känner och identifierar, därför letar han efter ett sätt att få sexen att förändras, genomgår transformationskirurgi och får hormonbaserad behandling.

Sexuell identitet är sammanställningen av olika aspekter: Biologisk, psykologisk och miljömässig, där personen, särskilt under tonåren, är där han börjar förstå sig själv, att uppfatta sig själv från en bredare, mer reflekterande synvinkel, under detta stadium är det möjligt att personen upptäcker att sättet han identifierades sexuellt inte är som han verkligen känner, vilket leder individen till ett tillstånd av ångest och lidande genom att inte känna sig som de flesta av sitt kön . Det är viktigt att komma ihåg att människors sexuella identitet är en helt naturlig sak och att samhället måste främja tolerans och respekt gentemot alla individer och låta denna människa visa sig som han är.

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020