sidfot

Sidfötter är de textpartiklar som visas längst ner i skrivandet som ger läsaren en slags ytterligare information som kan vara av stort intresse för läsaren och som vanligtvis inte finns i texten som sådan; Vad vi vanligtvis kan hitta i en sidfot kan vara information, förtydliganden, citat, data, kommentarer, förtydliganden, anteckningar från författare eller översättare, exempel etc. Detta görs på en plats eller ett utrymme som är avskilt från resten av texten, utrymme som vanligtvis görs med ett tomt utrymme eller rad.

sidfot

Sidfoten är en del av de så kallade marginella anteckningarna, som är de som är placerade i slutet av ett kapitel eller i slutet av ett skrift; som inte tillhör texten, eftersom de ger extra information som anses vara relevant eller nödvändig för att läsaren ska kunna smälta eller absorbera informationen bättre. Särskilt ges det mer användning i akademiska, informativa, expositoriska skrifter än i litterära, men de kan hittas en gång i taget. Det bör noteras att sidfoten är placerad eller antecknad med mindre bokstäver än de som används i texten i fråga, och ibland kan det ha en annan typ eller typsnitt för typsnitt för att skilja dem från de som används i texten.

Sidfötter kan också visas i orddokument eller på internetsidan, som också visas längst ner på varje sida på en given webbplats och även innehåller extra information som är användbar för varje sida för användaren att läsa, till exempel e-postadress eller telefonnummer.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020