Siege

Belägringsstaten är en exceptionell regim som måste förklaras av den verkställande makten, särskilt av presidenten som har tillåtelse att verkställa den, staten är en social, ekonomisk, suverän och tvångspolitisk organisation, som är en del av en grupp av icke-frivilliga institutioner, där den har makt att reglera det nationella livet på ett exakt och exakt territorium.

Siege

reklam

Belägringsstaten befinner sig under ledning av konstitutionen för vart och ett av länderna eftersom det liknar krigsituationen, de kan också ge säkerhetsstyrkorna extraordinära makter för förtryck, så på detta sätt garanterar de social fred och undvik explosionen av våld .

Detta område är kopplat till utegångsförbudet, eftersom det har vissa timmar där medborgarnas fria rörlighet är förbjuden, av säkerhetsskäl, av den anledningen tillåter de inte att hålla offentliga demonstrationer eller möten .

I belägringstillståndet kan garantierna i konstitutionen upphävas för arresteringar som är stopp eller avbrott av en rörelse eller aktivitet, de blir mer godtyckliga än människor som endast handlar på grund av deras vilja eller infall och inte på grund., logik eller rättvisa i frånvaro av rättsliga mekanismer, vilket gör belägringstillståndet till en ganska tvivelaktig mekanism .

I länderna upprätthåller de institutionen "habeas corpus", som är rätten för varje medborgare som hålls kvar och väntar på att omedelbart och offentligt framträda inför en domstol eller myndighet, där juridiska institutioner garanterar individens personliga frihet.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020