Sinnets filosofi

Sinnets filosofi är en av filosofiens specialiteter som handlar om att studera mentala bilders natur, utöver deras processer och orsaker. Med andra ord, denna gren är ansvarig för frågor eller aspekter relaterade till de olika mentala processerna och deras koppling till människokroppen, särskilt hjärnan; Därför tar frågan om beteende hos en persons mentala och fysiska tillstånd en grundläggande plats på detta område.

Sinnets filosofi

Sinnets filosofi undersöker epistemologiska frågor kopplade till sinnets kunskap, samt ontologiska frågor om mentala tillstånd. Även om detta fenomen verkar sammanfalla med den vanliga skolastiska filosofiska psykologin, numera känd som filosofisk antropologi, är det mer sinnets filosofi som har sitt ursprung i en angelsaksisk typ.

Denna gren kommer från sammanhanget med de kognitiva vetenskaperna och som för närvarande kan betraktas som det område av dessa vetenskaper som filosofiskt återspeglar de motsägelser som de invänder mot. i början av det tjugonde århundradet manifesterade sinnesfilosofin sig som en beteckning på studier som beskrivs med procedurerna i analytisk filosofi och försöker tillhandahålla innehåll till "mentalistiska" frågor utan att skeppsbrott före den fysikalistiska reduktionen av den logiska empiriken i Circle of Wien; eller åtminstone är det vad flera källor säger.

Slutligen kan vi säga att i allmän mening innebär sinnets filosofi den gruppen filosofiska reflektioner om mentalt beteende, förhållandet mellan sinnet och hjärnan och ett uppsättning teman av liknande filosofisk karaktär, som den som hänvisas till naturen av mental kunskap och följaktligen naturens verklighet.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020