skada

Ordet skada kommer från det latinska damnumet som betyder att orsaka smärta eller skada. Vi använder detta ord när något som är i perfekt skick, får någon form av slag eller yttre kraft som skadar det och beroende på skadans storlek kan detta element som drabbats av försämringen stoppa dess funktioner tills skadan är löst.

skada

Det finns många typer av skador, låt oss nämna de mest framstående, fysiska skador : när skadorna orsakar skador, snitt eller slag som påverkar din kropp. Moralskada : om en person får ett brott och skada får den drabbade moraliska skador som påverkar deras moraliska principer. Juridisk skada : avser den skada som en individ eller företag som förtjänar att en domstol ska inkluderas för dess lösning kan få. Avsiktlig skada : denna typ av skada inträffar när en person är medveten om skadedjuret han utför, trots de konsekvenser som detta kan ge. Skyldig skada : Det är en försämring som görs oavsiktligt, personen eller levande varelse som gör det är inte skylden för vad som orsakats. Det är inom medicin känt som hjärnskada det som påverkar hjärnans överlägsna funktioner på grund av infektioner, tumörer eller trauma.

I allmänhet repareras skador, antingen genom kompensationsskyldighet eller genom ett moraliskt åtagande som kan skada skadan.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020