skede riktning

Det är en avgränsning som hänvisar till något som är reserverat för en specifik användning, oavsett om det är material eller inte, avgränsar att någon gång är något begränsat eller användningen skiljer sig från de andra för en viss aspekt, klargör eller kompletterar en anteckning om En varning om något, i dramatiska konster som teater, filmer eller romaner, en dimension i föreställningen indikerar att författaren eller författaren till stycket ger regissören riktlinjer för hur vissa saker ska vara, till exempel inställningen och deras scenografi för uppsättningen, om skådespelarna ska uttrycka specifika attityder och hur andra ska interagera med varandra, baserat på karaktärerna hos karaktärerna i stycket.

skede riktning

Annoteringen generaliseras på flera sätt, i en skrift eller en kommentar, i rader, figurer, tecken eller symboler som är gjorda i ett manus, skriftligt arbete eller i en ritning av ett visst objekt, med de tydliga reglerna med sina redan fastställda regler. för varje fall. I den tekniska ritningen är det den mest komplexa delen eftersom det är den som indikerar vad som är nödvändigt, vad som ska göras och vad som inte bör vara känt om en ritning, en dimension begränsar hur tillverkningen av den måste vara för att kunna bära det storskalig objekt, för att beräkna måtten vid behov, så det är viktigt att inte ignorera dem eftersom de inte upprepas på ritningen, det finns flera typer av dimensioner såsom de som ges i serie, parallella och progressiva bland andra.

I pjäser är de normer att följa som mestadels kräver författaren eller författaren av stycket om artisterna, dessa anteckningar även om de finns i de skriftliga librettosna inte läses eller handlas, de är bara för att klargöra en scen i fokus och förståelse av själva verket och dess mest karakteristiska huvudpersoner; i handlingen indikerar det vilken plats, landskap och vilken era det bygger på med sina möbler, belysning, ljud för att ge olika effekter, i sin tur indikerar de olika karaktärerna vilka kostymer och smink de ska följa, gesterna och intensiteten hos uttryck som röstton, för att nå ett perfekt komplement och box office-framgång.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020