skog

Etymologiskt kommer ordet skog från det latinska "forestālis" som betyder "motsvarande eller tillhörande skogar och till användning av ved, bland annat betesmarker" . Forestal hänvisar till en aktivitet som ansvarar för att studera, främja och genomföra projekten, som i detta fall skulle prata om skogar, eftersom de är substituerbara naturliga processer . Dessutom är beskogning den specialitet som ansvarar för odlingen av skogar eller berg samt ansvarar för den begärda verksamheten som utförs av en fråga.

skog

Inom skogsskogsområdet talas det också om skogsbruk som handlar om vård och övervakning av skogar, kullar eller berg där det sträcker sig utöver vetenskapen, vilket är det bekvämaste att använda i skogstativ, med målet att kunna uppnå en produktion av varor och tjänster som kan tillgodose samhällets behov och krav .

Den vanligaste skogsbruksverksamheten är projektet, förändring och förstörelse av träd, som också är känt med namnet konstgjorda skogar som är avsedda för deras utnyttjande av trä ., när det gäller studien av de befintliga, till en hälsosam och ekologisk undersökning av miljön .

Å andra sidan ansvarar skogskörden för att skörda träd som tall, äldrebär och andra trädslag, bland dessa träd kan vi nämna träden som bär frukt med målet att varje träd som skärs för mänsklig förvärv ersätts av ett annat träd som kan ta sin plats och därmed kommer naturresurserna inte att sluta och stoppa den globala uppvärmningen .

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020