skogsbruk

Ordet skogsbruk kommer från det latinska "silva" som betyder "djungel", "cole" betyder "kultivera" plus suffixet "ura" som är "verksamheten som härrör från handling" i kungliga akademin definierar det som "odling av skogar eller berg ”eller” vetenskap som hanterar denna gröda ”. Skogsbruk handlar om att ta hand om skogar, kullar eller berg, liksom tekniker som används på skogstativ för att få en långvarig och hållbar produktion av varor och tjänster som samhället kräver.

skogsbruk

Denna vetenskap kan diagnostiseras som jordbruksbehandlingar, där syftet är att garantera två grundläggande principer såväl som hållbarhet och förbättring av massan och multipel användning. Skogsmästaren tillämpar olika jordbruksmetoder beroende på vad han vill uppnå, vilket kan vara som ved, ved, frukt, miljökvalitet .

Av denna anledning kan man säga att skogsbruket alltid har varit inriktat på bevarande av miljön och naturen, skyddet av hydrografiska bassänger, underhåll av betesmarker för boskap och skogarnas offentliga funktion .

Produktiviteten för en massa inom skogsbruket kan delas in i två delar, såsom direkt produktion och indirekt produktion .

Direkt produktion, här är det virke som är användbart för konstruktion och icke-virke som är produkter av råvaror som finns inom dem, trä, ved, kork, harts, vilt, bland andra .

Indirekt produktion är de produkter som produceras av massorna såsom kolkonsolidering, föreskriften för den hydrologiska cykeln, biodiversitet, bland andra .

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020