Släktträd

Det kallas ett släktträd, en grafisk framställning som möjliggör identifiering av förfäder och ättlingar till en individ, denna schematisering utförs på ett ordnat sätt i ett system som kommer att representeras eller implementeras i form av ett träd eller tabeller, Detta släktträd kan beskrivas i stigande ordning för att identifiera förfäderna till vår födelse, eller på annat sätt i fallande ordning för att identifiera våra ättlingar (barn, barnbarn, barnbarn, barnbarnsbarn) .

Släktträd

För produktion av släktträdet måste en uttömmande studie av släkthistoria göras, enligt släktingarna som beaktats för att förverkliga detta träd, kan två typer av släkter klassificeras: blodstam, vars träd endast utgörs av förfäderna till det maskulina könet, som använts mycket tidigare i kungafamiljen för att identifiera vem som skulle vara arvingen till tronen, å andra sidan finns navelns avstamning, där endast identifiering av de kvinnliga förfädernas släktingar inträffar; Konstruktionen av släktträdet tillämpas inte bara på människor, det implementeras också i husdjur, särskilt hos hundar, för att visa "stamtavla", det vill säga djurets härkomst.

En annan användning som utarbetandet av ett släktträd har är att identifiera de sjukdomar som orsakade döden för dessa släktingar, detta är användbart för att uppnå bestämningen av olika sjukdomar som kan vara besatt, enligt familjehistoria är detta användbart i patologier som cancer, diabetes, hypertoni och sent.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020