slogan

Ordet slogan är ett engelskt uttryck som används i reklammediet för att hänvisa till ett slogan som i allmänhet är av kommersiell eller politisk karaktär och utgör en del av en propaganda för att skapa och forma en idé, det viktiga är att denna fras är lätt för människor att komma ihåg.

slogan

Ett slagord som han letar efter är att människor lockas till vissa och vissa produkter eller tjänster och lägger stor vikt på deras egenskaper eller kopplar det till ett visst representativt värde. De personer som ansvarar för att skapa slagord använder alltid mnemonics, vilket är en mental procedur som hjälper till att underlätta minnet av något, till exempel några av de resurser som används är: ordspel, rim, figurer, etc.

Generellt är slogans vanligtvis korta och lätta att förstå, även om deras skapelse inte är så lätt att göra, tvärtom, med tanke på att denna fras eller motto som utarbetas kommer att representera varumärket eller tjänsten för en produkt för alltid, det är nödvändigt studien av många faktorer för att hitta den perfekta slogan.

Nedan följer en serie tips att tänka på när du skapar ett framgångsrikt slagord: först måste det vara enkelt så att det kan inkluderas i vardagliga samtal, sedan rekommenderas att börja med ett verb, det måste kompletteras med företagets namn, där dess bana, dess mål etc. återspeglas. Slagordet får inte överstiga fem ord. Antalet ord måste vara proportionellt mot antalet stavelser .

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020