social

Det sociala ordet kommer från det latinska "sociālis" som specificeras som "tillhör eller relaterar till samhället" . Socialt hänvisar till vad som hör till eller vad som är relaterat till samhället som är en grupp människor som delar samma kultur som interagerar med varandra för att bilda ett samhälle. I denna mening kan uttrycket för det sociala ordet tillhöra något som delas på samhällsnivå, med prototypen av det sociala livet, den sociala relationen, som hänför sig till de levnadssätt som människor som bildar ett samhälle har .

social

Det sociala kan också ge plats för en tillhörande känsla, eftersom det innebär något som delas på samhällsnivå, av prototypen på kunskapen om social samexistens som hänvisar till kommandot att samexistera som komponenterna i ett samhälle har .

Socialt tryck är den övertygande myndighet som samhället utövar över var och en av sina medlemmar . Å andra sidan kan man säga att det sociala syftet är det som används för att skapa olika idéer. Socialarbetaren är en person som hanterar att undvika eller lösa de hinder som den sociala ordningen presenterar genom olika förfaranden, rådgivning och ekonomiskt stöd .

Kunskap som social kostnad är den summa pengar som ett land eller stad ägnas åt att kunna täcka och tillfredsställa de grundläggande och ursprungliga behoven hos gruppen av medborgarna . Social trygghet är den exakta regleringen som syftar till att tillgodose befolkningens hälsosamma och ekonomiska behov.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020