Social lagstiftning

Social lagstiftning är den specialiteten i lag som bygger på en serie principer och normer som är avsedda att skydda, skydda, integrera och vägleda beteende och attityder hos individer som lever från deras arbete och de som kan beskrivas som ekonomiskt svag. Social lagstiftning härrör från offentlig rätt som härrör från förändringar i levnadssätt; Dess huvudfunktion är att upprätthålla kontrollen och etablera den jämlikhet som måste finnas mellan sociala klasser för att skydda människor från de omständigheter som uppstår i deras dagliga dag. Det bör noteras att social lagstiftning samtidigt omfattar andra grenar eller specialiteter såsom arbetsrätt, invandringslag, rätten till social trygghet och agrarisk lag .

Social lagstiftning

Uppfattningen av social rätt är lite mindre publicerad jämfört med begreppen privaträtt och allmän rätt, men detta beror på att meningen med lagen som sådan innebär i sig självt en fullständig existens av en social rättighet, för så mycket nämnda befruktning ges inte så relevant.

Följaktligen kan de så kallade sociala rättigheterna beskrivas som var och en av de rättigheter som garanteras för en individ, vilket motsvarar de så kallade mänskliga rättigheterna . Sociala rättigheter härstammar från den välkända sociala konstitutionismen, som i allmänhet försöker flexibilisera och öka rättigheterna och garantierna för de mest missförstådda sektorerna i samhället som inte var villiga inom en liberal normativ ram under det artonde och nittonde århundradet, vilket är resultatet av en viss form av den industriella revolutionen .

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020