Sociokulturella värden

Sociokulturella värden är normer som styr människors handlingar och beteenden i ett samhälle. i det ögonblick en människa föddes tilldelas de inte så bra eller dåligt, med tanke på att de är helt omedvetna om parametrarna som styr en familj, ett samhälle eller en region, så att när den växer antar den vissa egenskaper de definierar inom ett samhälle, dessutom utvecklas deras etiska samvete till en sådan punkt genom åren; av denna anledning är det av yttersta vikt att främja medborgerliga värden för att varje människa ska samexistera och utvecklas i ett befintligt samhälle .

Sociokulturella värden

Sociokulturella värden, som beteendemönster, är det som gör det möjligt för oss att utveckla och ha en korrekt relation med människorna omkring oss. Varje förälder är skyldig att förse sina barn med denna serie grundläggande värden så att de kan leva tillsammans i ett samhälle, vilket är av stor betydelse med tanke på att de alltid måste vara närvarande och uppfyllda utan att skada någon.

Dessa grundläggande värden råder i det samhälle som vi tillhör, och med tiden har de förändrats men som i slutändan alltid har varit relaterade till familj och personliga värden; Med andra ord kan sociokulturella värden hänvisa till en komplex blandning av olika värderingar, som i vissa fall motsätter sig eller erbjuder dilemma.

Bland de sociokulturella värdena kan vi nämna ärlighet, respekt, samarbete, förtroende, artighet, vänlighet, bland många andra . Dessa värden kan differentieras från ett samhälle till ett annat, och se till att varje person som tillhör ett samhälle definierar sin värderingsskala utifrån de egenskaper och traditioner som finns i det samhället.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020